Aktuality | Nabídka koncertů | Výuka zpěvu | O mně | Ukázky zpěvu | Kontakt |

hlasová terapie (terapie zpěvem, muzikoterapie)

 

Oč v terapii jde?

Hlasový projev je jeden z nejintimnějších projevů lidské psýché, v němž se projevuje celková osobnost dítěte i dospělého. Nepravidelný, nejasný, monotónní či labilní hlasový projev prozrazuje mnoho o duševních projevech a skrývaných emocích a je dnes už standardní součástí diagnostiky osobnosti.

Práce s hlasem je proto zároveň prací na rozvoji osobnosti. A rozvoj hlasu, jeho zabarvení, kadence, důrazu, schopnosti vytvářet hlasem napětí i atmosféru klidu, stejně jako umění relaxovat za pomoci zpěvu - to všechno je součástí hlasové terapie. Zvláště pro děti je objev vlastního hlasu objevem indiivduality, která se v nich skrývá a možností jak tuto individualita dát najevo a stát se rázem "někým" mezi svými vrstevníky.

 

Jak dlouho taková terapie trvá a s čím souvisí?

Terapie je zpravidla mnohdy kratší než výuka zpěvu, ale je třeba počítat zhruba s deseti setkáními. Samozřejmě záleží na každém, jeho potřebách a také na tom, nakolik se v člověku probudí zájem o seberozvoj prostřednictvím svých hlasových schopností.

Hlasový rozvoj lze doplnit též o analýzu ostatních nonverbálních projevů, jako je mimika, gestika a proxemika a celkově tak osvěžit a zefektivnit celkový projev. To je zvlášť důležité tam, kde se zájemce trvale zabývá komunikací s druhými nebo je na manažerské pozici a cítí, že své podřízené neovládá tak přirozeně, jak by chtěl..

U terapie zpěvem jde o relativně jednoduchou metodu postupného objevování sama sebe, kterou lze aplikovat při práci s jednotlivcem i se skupinou, o níž mnozí vůbec nevědí a jsou vždy překvapeni její účinností a dopady.

 

Chcete vědět víc?

Kontaktujte mě.

 

Odborné garance

Kromě řady seminářů na téma umělecký hlas (akreditace Česká lékařská komora, 2009) jsem absolvovala v roce 2010-2011 kurz hudebně dramatických terapií, vedený psychologem Zdeňkem Šimanovským (garance Sekce muzikoterapie ČPS při LSJEP). Certifikace si lze ověřit zde:

Nové album!
© 2011 Dana Krausová