Aktuality | Nabídka koncertů | Výuka zpěvu | O mně | Ukázky zpěvu | Kontakt |

Starší koncerty - přehled

(koncerty od roku 2010)

 

 

Rybova mše vánoční a další vánoční skladby

30.12. od 14 hod
Kostel v Popicích u Břeclavi

Zpívá sbor sólistů REBELCANTO pod vedením Martina Kudrny
Bronislav Vávra, Alena Tučková, Dana Krausová, Karel Jakubů, Ondřej Míča, Zbyněk Ondroušek a další....

Rybova mše vánoční a další vánoční skladby

29.12. od 16 hod
Kostel v Sedleci u Mikulova

Zpívá sbor sólistů REBELCANTO pod vedením Martina Kudrny
Bronislav Vávra, Alena Tučková, Dana Krausová, Karel Jakubů, Ondřej Míča, Zbyněk Ondroušek a další...

Rybova mše vánoční

22.12.od 18 hod
Koncertní sál ZUŠ Taussigova

Zpívají a hrají učitelé školy
Sbor pod vedením Veroniky Lozoviukové. Orchestr diriguje David Nečas. Bas Peter Poldauf. Tenor Tomáš Pačes. Soprán Veronika Vojířová. Alt Dana Krausová

 

Grantový adventní koncert ve školách za podpory MČ Prahy 4

22.12 od 9 hod
ZŠ Mendíků, Michle

Zpívá a hraje: skupina SoliDeo a Dana Krausová
Na programu: Hudba od gotiky po baroko

 

Grantový adventní koncert ve školách za podpory MČ Prahy 4

21.12 od 11 hod
ZŠ Táborská, Praha 4-Nusle

Zpívá a hraje: skupina SoliDeo a Dana Krausová
Na programu: Hudba od gotiky po baroko

 

Grantový adventní koncert ve školách za podpory MČ Prahy 4

21.12 od 9 hod
ZŠ Křesomyslova, Praha 4-Nusle

Zpívá a hraje: skupina SoliDeo a Dana Krausová
Na programu: Hudba od gotiky po baroko

 

Slavnost svátku Chanuka

19.12. od 19 hod
Židovská obec, Praha 18

Zpívá sbor RIMON pod vedením Dany Krausové

 

Chanukový koncert

17.12.2017 od 11 hod
Resslova ulice, Praha 2, Kostel sv.Václava

Zpívá Dana Krausová. Klavírní doprovod Ester Godovská. Na programu: Chanukové písně
Pořadem provází Dana Krausová

 

Grantový adventní koncert ve školách za podpory MČ Prahy 4

15.12. od 10.55
ZŠ Sdružení, Praha 4

Zpívá a hraje: skupina SoliDeo a Dana Krausová
Na programu: Hudba od gotiky po baroko

 

Grantový adventní koncert ve školách za podpory MČ Prahy 4

15.12 od 9 hod
ZŠ Ohradní, Praha 4-Michle

Zpívá a hraje: skupina SoliDeo a Dana Krausová
Na programu: Hudba od gotiky po baroko

 

Grantový koncert v domovech seniorů za podpory MČ Prahy 4

12.12 od 15 hod
DS Sue Ryder, Michelská, Praha 4

Zpívá: Dana Krausová
Klavírní doprovod: Ladislav Vrchota
Na programu: České a světové evergreeny a vánoční koledy

 

Grantový koncert v domovech seniorů za podpory MČ Prahy 4

12.12 od 11.00
(Domov seniorů Čapkova, Praha 4

Zpívá: Dana Krausová
Klavírní doprovod: Ladislav Vrchota
Na programu: České a světové evergreeny a vánoční koledy

 

Kavárenský vánoční koncert studentů ze třídy Dany Krausové

4.12. od 18 hod
Nízkoprahové centrum Vlna v Ďáblicích, Praha 8

Večerem provází Dana Krausová

 

Adventní koncert v Lovosicích

2.12.2017 od 17 hod
Rodinné muzicírování
Mírový kostel CČSH

Zpívá Dana Krausová
Klavírní doprovod Ester Godovská

 

Koncert učitelů ZUŠ Taussigova

7.11.2017 od 18:30

Dana Krausová zpívá Mozarta a další čísla.....
Na klavír doprovází Miroslav Navrátil

 

Koncert k poctě první republiky „Modlitba za domov“

4.11.2017 od 17 hod
Husitský kostel v Michli

Zpívá Dana Krausová. Klavírní doprovod Ladislav Vrchota. Na programu: sefardské písně od středověku po současnost

 

Koncert k poctě první republiky „Modlitba za domov“

28.10.2017 od 11 hod
Husitský kostel na Vinohradech, Praha 2

Zpívají: Dana Krausová, Dita Hořínková, Hana Tonzarová, Marie Šustrová, Marek Vávra
Na programu: Biblické písně od Antonína Dvořáka s výkladem žalmů
Výklad žalmů: Doc.ThDr.Jiří Beneš

 

Grantový koncert v domovech seniorů za podpory MČ Prahy 4

24.10 od 15 hod
Domov Sue Ryder, Michelská, Praha 4

Zpívá: Dana Krausová
Klavírní doprovod: Ladislav Vrchota
Na programu: České a světové evergreeny

 

Grantový koncert v domovech seniorů za podpory MČ Prahy 4

18.10 od 14 hod
Dům seniorů Krč, Sulická, Praha 4

Zpívá: Dana Krausová
Klavírní doprovod: Ladislav Vrchota
Na programu: České a světové evergreeny

 

Slavnostní bohoslužba Na Zderaze

15.10.od 19 hod
Resslova ulice, Praha 2, Kostel sv.Václava

Zpívá Dana Krausová
Varhanní doprovod: Václav Vála
Na programu: Křesťanské chvály

 

Slavnost svátku Sukot

6.10.2017 od 18 hod
Nová synagoga v Liberci

Židovské písně zpívá sbor RIMON pod vedením Dany Krausové

 

Grantový koncert v domovech seniorů za podpory MČ Prahy 4

3.10 od 11 hod
Domov seniorů Čapkova, Praha 4

Zpívá: Dana Krausová
Klavírní doprovod: Ladislav Vrchota
Na programu: České a světové evergreeny

 

Slavnostní bohoslužba v Lovosicích

1.10.2017 od 14:30

Slouží biskup pražský David Tonzar a Libuše Mikušková
Zpívá Dana Krausdová

 

Mezináboženský festival

24.9.2017 od 14 hod
Husovo náměstí v Berouně

Zpívá: Dana Krausová
Klavírní doprovod: Ladislav Vrchota
Na programu: židovské a sefardské písně

 

Zažít Michli jinak

23.9.od 13.do 17 hod
Workshop s Danou Krausovou

 

Slavnost svátku Roš ha-šana

20.9.2017 od 18 hod
Židovská obec Praha, Maiselova, Praha 18

Zpívá sbor RIMON pod vedením Dany Krausové

 

Judafest 2017

25.6. 2017 od 18.hodin
Mírovo náměstí, Praha 2

Židovské písně zpívá sbor RIMON pod vedením Dany Krausové

 

Vernisáž výstavy o peruckých židech

25.6.2017 v 11 hod
Peruc – knihovna

Zpívá: Dana Krausová
Klavírní doprovod: Ladislav Vrchota
Na programu: židovské a sefardské písně

 

Jarní pouťový koncert

14.5.2017 od 16 hod
Velký Vřešťov

Zpívá: Dana Krausová
Klavírní doprovod: Ladislav Vrchota
Na programu: České a světové evergreeny

 

Koncert českých a světových evergreenů

12.4.2017 od 14 hod
DS Praha Krč, Sulická, Praha 4

Zpívá Dana Krausová
Na klavír hraje Ladislav Vrchota
Na programu: lidové písně české, moravské a slovenské, české a světové evergreeny

Novoroční koncert na nuselské radnici

5.1.2017 od 18 hod
Koncertní sál radnice v Praze 4 v Nuslích

Hraje a zpívá skupina SoliDeo s Danou Krausovou.
Na programu: Hudba od gotiky po baroko s replikami dobových nástrojů

Hraje: Miloš Fr.Rejman – zpěv, šlamaje, rohy, klariny, flétny
Kamila Purkytová – zpěv, varhany, flétny, rohy
Dana Krausová – Zpěv, buben, kobza

Vánoční koncert v Domově seniorů Krč

21.12.od 14 hodin
Adresa: Sulická 1085/53, Praha 4

Vzpomínkové pásmo (nejenom) lidových písní pro starší a pokročilé „Zpívejte s námi“. Na programu: Lidové písně, písně J.Suchého a J.Šlitra, J.Ježka a J.Voskovce a J.Wericha a vánoční koledy
Zpívá: Dana Krausová
Na klavír doprovází: Ladislav Vrchota

Vánoční koncert žáků pěvecké třídy Dany Krausové
a Akademie třetího věku

20.12.2016 od 18.hodin
Adresa: ZUŠ Taussigova 1150, Praha 8, Ládví, koncertní sál

Na programu: Adventní a vánoční písně různých období a různých národů

Hudební nastudování: Mgr.Dana Krausová, dipl.um.
Zpívají: Dominika Blanárová, Veronika Brožová, Thomas Josef Guilds, Eliška Hachová, Terka Hachová, Terka Halounová, Vanesa Holíková, Edita Hrádková, Anička Jiroušková, Jáchym Kubín, Jůlie Kubínová, Leona McGoldrick, Ondřej Pražák,  Katka Přibáňová, Johana Růžičková, Anička Rychetníková, Hanka Smažíková

Rybova mše vánoční

18.12.2016 od 17.hodin
Adresa: ZUŠ Taussigova 1150, Praha 8, Ládví, koncertní sál

Účinkují učitelé a žáci ZUŠ Taussigova

Staročeské vánoce v Českých Budějovicích

16.12. od 17h
Náměstí Přemysla Otakara II., se souborem SOLIDEO

Účinkující:

Dana Krausová – soprán, buben, kobza
Miloš Rejman – zpěv, flétny, rohy, dudy, klariny, šalmaje
Kamila Purkytová – Rejmanová – varhany, zpěv, flétny, rohy

Na programu: Adventní a vánoční písně jednohlasé i vícehlasé od gotiky po baroko

Adventní koncert v Nuslích

15.12.2016 v 18..hodin
Husův sbor v Nuslích ( Táborská 317/65, Praha 4)

Na programu: Adventní a vánoční písně v podání smíšeného sboru zuš Taussigova a dalších sólistů. Autoři: A.M.z Otradovic, J.J.Ryba, G.Bononcini, A.Dvořák, G.F.Händel a další
Sólo:
Veronika Lozoviuková – soprán
Dana Krausová – mezzosoprán
Miroslav Navrátil – klavírní doprovod

Vánoční koncert v Kutné Hoře

4.12. 2016 od 18.30.hodin
Dačického dům v Kutné Hoře

Na programu: Adam Michna z Otradovic: Loutna Česká

Diriguje: Jakub Michl
Zpívá: Dana Krausová – soprán
Eliška Šeráková-Tesařová – mezzosoprán
Hraje na barokní nástroje: Skupina staré hudby: Lutherie
náhled plakátu

Koncertní vystoupení na vánočních trzích v Michli

1.12.2016, od 15.do 17.hodin
před ZŠ Ohradní v Michli, Praha 4

Vystoupení ZUŠ Taussigova: Účinkují žáci pěvecké třídy Dany Krausové
Na programu: Adventní a vánoční písně

Pěvecké nastudování Dana Krausová
Klavírní doprovod: Miroslav Navrátil

Adventní koncert v husitském kostele v Lovosicích

27.11.2016 od 16.hodin
Adresa: ulice Karla Maličkého

Na programu: A.Dvořák: Biblické písně a dále adventní a vánoční koledy barokních autorů (G.F.Händel, J.S.Bach, J.J.Ryba, Václav Karel Holan Rovenský, A.M.z Otradovic a další)

Zpívá: Dana Krausová – mezzosoprán
Na klavír hraje: Ester Godovská

Muzikoterapie pro děti z náhradních rodin, Veltěže

26.11.2016 od 14. do 18.hodin
Mateřská školka ve Veltěžích u Loun

„Možná přijde i Mikuláš“

Vede: Mgr.Dana Krausová, dipl.um.

Alenka v říši divů v koncertním provedení

11.11.2016 od 19.hodin
Klub Carpe Diem na Floře

Autoři: Tereza Krčálová a Ladislav Vrchota
Hudební nastudování: Dana Krausová

Zpívají: Anička Jiroušková, Iveta Štveráková, Veronika Inquortová, Sabina Millerová, Bára Hozáková, Johanka Růžičková a Lenka Vavřenová

leták na koncert

Dům seniorů Sue Ryder

18.10. od 15.h.(Písničky našich srdcí)
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4

Dům seniorů Michle

4.10. od 10.30.h. (Písničky našich srdcí)
Čapkova 400/13, 140 00 Praha 4-Michle

Zažít Michli jinak

17.9. od 13.hodin celé odpoledne do 18.hodin
před ZŠ U Mendíků
Muzikohrátky a hudební workshop pro děti s Danou Krausovou
Srdečně Vás zvu!!!

Koncert k poctě Karla IV.

10.6.2016 od 18.hodin
V Husově sboru v Bakově nad Jizerou

Zpěv, kobza, flétna, buben: Dana Krausová
Flétny, rohy, šalmaje a varhany: Kamila Purkytová
Zpěv, flétny, rohy, klariny, šalmaje: Miloš Rejman

Koncert v synagoze Jičín

28.5.2016 od 18.hodin
Adresa: Židovská ulice 100

Zpívá Dana Krausová
Hraje Ladislav Vrchota
Na programu: sefardské písně od středověku po současnost

Rybova mše vánoční

20.12.2015 od 11.hodin
Rudolfinum Dvořákova síň
Účinkuje sbor a orchestr Gymnázia Jana Nerudy pod vedením Petra Bärtla
Sólisté:
Dana Krausová – soprán
Lenka Pecharová – mezzosoprán
Martin Strouhal – bas
Jan Ondráček – tenor

Slavnostní bohoslužba v kostele Svatého Václava Na Zderaze

13.12.2015 od 9.30. hodin
varhany: Martina Kolářová
zpívá: Dana Krausová
adventní písně od Adama Michny z Otradovic, Václava Huga Rovenského a dalších….

Mírový kostel CČSH v Lovosicích

19.12..2015 od 17:00. hodin
Hraje a zpívá skupina SOLIDEO
soprán: Dana Krausová
bas: Miloš František Rejman
klavírní doprovod: Kamila Rejmannová
dechové nástroje: Miloš František Rejman
Na programu: Adventní a vánoční písně Anglie, Francie, Německa, Rakouska, Mexika, Peru, Itálie, Španělska, Švýcarska, Ameriky, Polska, Slovinska, Ruska, Řecka, Moravy i Čech a další zajímavé známé i neznámé sváteční skladby různých období!

  Adventní koncert: "Dana Krausová & SoliDeo"

10.12.2015 od 18 hod, Kulturní dům Dolní Chabry
Zpěv, buben, triangl: Dana Krausová
Flétny, rohy, šalmaje, dudy, zpěv: Miloš Fr.Reiman
Flétny, zpěv, klavír: Kamila Reimannová

Repertoir: Adventní hudba 15.až 17.století (viz.program adventního koncertu)

  Slavnostní bohoslužba pod vedením patriarchy CČSH Tomáše Buty

  15.11. 2015 od 14.30.hodin
  Mírový kostel CČSH v Lovosicích
  Zpěv: Dana Krausová
  Varhany: Jaroslav Půlda
  Na programu: Biblické písně od A.Dvořáka, spirituály, C.Franck: Panis Angelicus

  Benefiční koncert pro dětský domov v Korkyni

  12.12.215 od 20.hodin
  Kulturní dům na Dobříši
  Účinkují: Dana Krausová, Ladislav Vrchota, Eliška Nezvalová, Radka Leninská, Eliška Nejedlá, Štěpán Komárek, P.Zuna, R.Koranteng, O. Brzobohatý, Lukáš Langmajer a další
  Na programu: písně a dueta českých autorů, vánoční zpěvy a další

  Večer Charlotty Masarykové

9.11.2015
Režie: Eva Miláčková
čte: Marie L. Neudorflová, Eva Miláčková a Elena Strupková
zpívá: Dana Krausová
Hraje na klavír: Silva Vajnerová

 

Jazzové vánoce

7.12. 2015 od 18.hodin
Nám.Přemysla Otakara II.v Českých Budějovicích
Zpěv: Dana Krausová: soprán + Marie Zigmund: mezzosoprán
Saxofon: Jan Karez, kKlavírní doprovod: Ladislav Vrchota
Na programu: Adventní a vánoční písně v jazzovém stylu

 

  KONCERT K POCTĚ MISTRA JANA HUSA NAZVANÝ PRAVDA – LÁSKA- NADĚJE

  17.10.2015 od 17.hodin Mírový kostel CČSH v Lovosicích
  Uvádí a také zpívá Dana Krausová,
  na varhany hraje Ladislav Vrchota
  Na programu: nejstarší písně staročeské, písně husitské, středověké písně sefardské, písně Petra Ebena, Zdeňka Lukáše, Richarda Pachmana

  Slavnostní bohoslužba v kostele Svatého Václava Na Zderaze

18.10.2015 od 9.30. hodin
varhany: Martina Kolářová
zpívá: Dana Krausová
Na programu: Biblické písně od Antonína Dvořáka, spirituály

Koncert k poctě Jaroslava Ježka

20.10.2015 od 17.hodin
Výbor národní kultury, politických vězňů 19, sál 3.patro
hraje: Ladislav Vrchota
zpívá: Dana Krausová

 

  ADVENTNÍ DIVERTIMENTO V BECHYŇSKÉM KLÁŠTEŘE

  23.12.2014 od 17.hodin

  Dana Krausová: soprán
  Veronika Lozoviuková: soprán
  David Nečas: housle
  Miroslav Navráti: klavírní doprovod
  Na program: Adventní písně a dueta různých období z Čech i dalších zemích

  BUDĚJOVICKÝ ADVENT

  8.12.2014 od 17.hodin
  Náměstí Přemysla Otakara II.

  Náměstí Přemysla Otakara II.
  Dana Krausová soprán
  Ester Godovská klavírní doprovod
  Na programu: Známé i neznámé České i světové vánoční koledy

  ADVENTNÍ KONCERT

  Mírový kostel CČSH v Lovosicích 29.11.2014 od 17:00. hodin

  Dana Krausová soprán
  Ester Godovská klavírní doprovod
  Na programu: Adventní a vánoční písně Anglie, Francie, Německa, Rakouska, Mexika, Peru, Itálie, Španělska, Švýcarska, Ameriky, Polska, Slovinska, Ruska, Řecka, Moravy i Čech a další zajímavé známé i neznámé sváteční skladby různých období!

  KONCERT ŽÁKŮ DANY KRAUSOVÉ

  19.11.2014 od 15.hodin Domov Seniorů Chodov

  Uvádí a také zpívá Dana Krausová,
  na klavír doprovází Ester Godovská
  Na programu: známé evergreeny, spirituály, lidové písně, muzikály, klasika…..

  KONCERT V LORETĚ NA PRAŽSKÉM HRADĚ

  26.4.2014 od 17.hodin
  Pražská Loreta

  Zpěv: Dana Krausová
  Varhany: Ondřej Valenta
  Trubka: Jiří Polívka
  Na programu: barokní hudba vrcholného baroka, A.Scarlatti, J.S.Bach, G.F.Händel a další…

  SYMFONICKÁ SVITA SHALOM WINTON

  27.4.2014 od 19:30. hodin
  Betlémská kaple

  Hudba: Jaromír Vogel
  Zpívají: Dana Krausová, Lenka Bartošíková, Iva Kršková, Silvia Nürnberger, trio Makabara
  Za doprovodu orchestru Camerata Filarmonica Bohemia
  Dirigent: Jiří havlík
  Uvadí: Jiří Miller

  NOC KOSTELŮ

  23.5.2014 od 17.hodin
  Lovosice husitský kostel

  Lovosice husitský kostel
  Zpívá: Dana Krausová
  Hraje: Ester Godovská
  Na programu: duchovní árie od baroka po současnost

  Koncert k poctě Prof. Jarmily Vrchotové Pátové

  3.6. 2014 od 17.hodin
  Výbor národní kultury, politických vězňů 19, sál 3.patro

  Zpívají: Jiří Cígler – tenor, Dana Krausová – soprán, Marie Zigmund – mezzosoprán
  Klavírní doprovod – Ladislav Vrchota

  Na programu: písně, muzikály, americké evergreeny…..

  PREMIÉRA MUZIKÁLU KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA I

  6.6.2014 od 19.hodin
  Karlínské Spektrum, Malý sál

  Hudba: Jaromír Vogel
  Pořádá: Muzika Judaika
  Pěvecké nastudování: Dana Krausová
  Režie: Miroslav Kantek
  Hrají a zpívají: Tereza Škardová, Johana Tichá, Kristýna Loužecká, Gergel Ladislav, Jiří Běhounek, Elina Vondráčková, Jan Polter, Lenka Vavřenová, Rozálie Klimešová, Vojtěch Fišera

  RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ

  21.12.2013 od 11.hodin
  Sál Bohuslava Martinů HAMU, Malostranské Nám.1, Praha1

  Zpívá: sbor gymnázia Jana Nerudy, diriguje: prof. Petr Bärtl.
  Soprán: Dana Krausová, alt: Lenka Pecharová, tenor: Jan Ondráček, bas: Martin Strouhal.

   

  KONCERT HUDEBNĚ DRAMATICKÉHO SOUBORU CANTO

  1.12. a 14.12. 2013 od 17.hodin
  Dům dětí a mládeže Karlín (Spektrum)

  Účinkují členové hudebně dramatického souboru Canto
  Dana Krausová, Magda Kulhanová, Monika Jögrová, Anežka Hergeselová, Marcela Kubartová, Vašek Cikánek, Alma Samimi, Eva Trundová a další...
  Klavírní doprovod: Miroslav Navrátil Na programu: české a světové operní a muzikálové árie.

   

  ADVENTNÍ KONCERT V LOVOSICÍCH

  Husitský kostel 13.12.2013 od 17. hodin

  Zpívá Dana Krausová na klavír hraje Ester Godovská.
  Na programu jsou adventní písně, koledy a vánoční árie různých období.

  KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ ŠKOLY DANY KRAUSOVÉ

  Husitský kostel v Nuslích, Táborská 65, Praha 4, Nusle, 1.patro
  10.12.2013 od 19.hodin

  Na programu: adventní a vánoční písně, spirituály, muzikály, židovské písně, populární písně a další.
  Účinkují: Hanka Kopecká, Alina Polovko, Eva Holakovská, Tereza Krčálová, Tereza Kotrčová, Veronika Ambrožová, Jana Rušinová, Michaela Harmathová a další...
  Klavírní doprovod: Ester Godovská

  Vystoupení na vernisáži fotografa Vladimíra Železného

  Domov pro seniory Háje 4.12. od 15.hodin
  Zpívá Dana Krausová
  Klavírní doprovod: Ladislav Vrchota
  Na programu: výběr sefardských písní
  Adresa: K Milíčovu 734/1, Praha 4
  www.dshaje.cz

  Benefiční koncert pro děti z motolské nemocnice nazvaný "Národ dětem"

  1.11. 2013 - Místo: sv. Mikuláš na Staroměstském náměstí. Zpívám tam sólo ve skladbě Ave verum corpus od Edwarda Elgara s dětským sborem Mifun, sbormistr Jiří Polívka. Fotogalerie

   

   

  Koncert židovských písní v rámci hořické poutě

  1.9.2013 od 16.hodin
  Husitský kostel v Hořicích
  Dana Krausová zpěv
  Ester Godovská klavírní doprovod
  Na programu jsou písně aškenázských a sefardských židů.

   

  Koncert duchovní hudby - Poutní místo s kostelem Máří Magdalény

  20.7.2013 ve 13. hodin
  Skalka ve Mníšku pod Brdy
  Zpívá Dana Krausová
  Na klavír hraje Ester Godovská
  Na programu: árie G.F.Händela, J.S.Bacha, W.A.Mozarta, G.Pucciniho, J. Strausse

   

  Koncert klasické hudby v domě seniorů Palata

  5.7.2013 v 10. hodin
  Palata, dům pro zrakově postižené
  Na Hřebenkách 737/5, Praha 5 Smíchov
  Zpívá Dana Krausová
  Na klavír hraje Ester Godovská
  Na programu: árie G.F.Händela, J.S.Bacha, W.A.Mozarta, G.Pucciniho, J.Strausse

  Vystoupení lidových muzik zvané„Fólklorní zahrada“

  ZUŠ Taussigova, Praha 8, Ládví
  13.června 2013 od 18.hodin

  Písně židovského folklóru
  Zpěv a flétna: Dana Krausová
  Klavír: Ester Godovská
  Písně židovských svátků, hebrejské chvalozpěvy, sefardské milostné písně a další….

  Skupina Zanyka hraje středověké písně světské i duchovní ve vlastní úpravě

  Husitský kostel v Peruci
  9.června 2013 od 16.hodin

  Dana Krausová hraje na flétny, buben a zpívá soprán
  Gábina fatková hraje na flétny, šalmaje a zpívá alt
  Roman Klimt hraje na flétny, šalmaje, loutnu a niněru a zpívá bas
  Srdečně Vás všechny zveme k poslechu i k tanci…..

  Husitský kostel v Lovosicích v rámci „Noci kostelů“

  24.5.2013 od 17.hodin
  Koncert židovských písní
  Zpěv a flétna: Dana Krausová
  Klavír: Ester Godovská
  Písně židovských svátků, hebrejské chvalozpěvy, sefardské milostné písně a další….

  Koncert k poctě hudební pedagožky a profesorky zpěvu PhDr. Jarmily Vrchotové Pátové, CSc.

  16.5.2013 od 17.hodin
  Politických vězńů 9, Praha 1, sál 2.patro
  Průvodní slovo: Ladislav Vrchota
  Zpívají žáci paní profesorky

  Koncert křesťanských songů, písní a árií ve Vřešťově u Hořic vrámci křesťanské poutě

  12.5. 2013 od 16.hodin Husitský kostel
  Zpěv a flétna: Dana Krausová
  Klavír: Ester Godovská
  Křesťanské moderní songy, křesťanské spirituály, Ave Maria od různých autorů, písně A.Dvořáka a další…

  Koncert mých studentů

  8.4. 2013 od 19:30.hodin
  Husův kostel, Táborská, Praha 4
  Klavír: Ester Godovská
  Zpívají: žáci Pěvecké školy Dany Krausové
  více...

  Písně a zvyky židovských svátků

  4.4. 2013 od 19.hodin
  Španělská synagoga, Praha 1
  Soprán: Dana Krausová
  Klavír: Ester Godovská
  Mluvené slovo: Dana Kratochvílová
  pozvánka

   

  Rybova mše vánoční „Hej mistře“

  22.12. 2012 od 11.hodin
  Sál Bohuslava Martinů na HAMU,
  Malostranské nám.1, Praha 1
  Soprán: Dana Krausová
  Alt: Lenka Pecharová
  Tenor: Jan Ondráček
  Bas: Martin Strouhal

  Koncert sefardských písní

  25.11. 2012 - Divadlo Mana od 17.30.hodin
  Zpívá Dana Krausová
  Na klavír hraje Ladislav Vrchota
  Pořádá Společnost pro náboženský dialog

  Adventní koncert

  11.12. 2012 od 19.hodin, Husův sbor Nusle, Praha 4, Táborská 65
  Zpívá Dana Krausová
  Na klavír hraje Ester Godovská
  Na programu: Adam Michna z Otradovic, František Xaver Brixi, Václav Karel Holan Rovenský, Johan Sebastian Bach, Giuglio Caccini, Jan Jakub Ryba, koledy různých národů...
  Hosté: Veronika Ambrožová, Eva Neumannová, Hana Beranová, Iveta Štveráková, a další

  Vánoční vystoupení v Českých Budějovicích

  Na náměstí od 17.hodin
  Zpívá Dana Krausová
  Na klavír hraje Ester Godovská
  Na housle hraje Milena Kolářová
  Na programu: Vánoční árie i písně různých skladatelů, koledy různých
  národů...

  Adventní koncert

  6.11.2012 od 18.hodin, Lovosice Husův sbor
  Zpívá Dana Krausová
  Na klavír hraje Ester Godovská
  Na programu: Adam Michna z Otradovic, František Xaver Brixi, Václav Karel Holan Rovenský, Johan Sebastian Bach, Giuglio Caccini, Jan Jakub Ryba, koledy různých národů...

A zde následovala delší pauza z důvodu mateřské dovolené…

 

KONCERT SVĚTOVÝCH ÁRIÍ A DUETŮ

Červen 2012 - Koncert Noc kostelů 1.6.od 18.hodin Husův sbor Nusle, Táborská 65, Praha 4, Nusle
Zpívají: Dana Krausová – soprán; Veronika Lozoviuková - soprán; Eva Trundová - mezzosoprán; Vladimír Musil - bas
Na klavír hraje Miroslav Navrátil. Na repertoiru: W.A.Mozart, Jacques Offenbach, Giuseppe Verdi, Vilém Blodek, P.I.Čajkovský, Antoním Dvořák a další…..
BUDEME SE TĚŠIT!!!

 

RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ "HEJ, MISTŘE"

Sál Bohuslava Martinů HAMU, Malostranské Nám., 18.12.2011, zpívá: Sbor gymnázia Jana Nerudy, Diriguje: Prof. Petr Bärtl. , Soprán: Dana Krausová, Alt: Lenka Pecharová, Tenor: Jan Ondráček, Bas: Martin Strouhal.

 

SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ

Sál Bohuslava Martinů HAMU, Malostranské Nám.1, Praha 1, 18.12.2011, Adventní a vánoční program.

 

BETLÉMSKÁ KAPLE

Světová premiéra symfonické svity CHAIM BE TIKVA , 28.12.2011 hudebního skladatele Jaromíra Vogela.
Hraje orchestr Státní opery a orchestr Jaromíra Vogela, Sólisté: Dana Krausová, Lenka Pecharová, Miloslava Fousková, Edita Adlerová, Roman Klimt a další.

 

KONCERT ZUŠ

Kostel sv.Salvátora, 21.11.2011, Na programu výstupy z opery Rusalka od Antonína Dvořáka.

 

ADVENTNÍ KONCERT

Husitský kostel v Lovosicích, 2.12.2011, Zpívá: Dana Krausová, Klavírní doprovod: Ester Godovská
Na programu: adventní písně, koledy a vánoční árie různých období od skladatelů, jako W.A.Mozart, A.Dvořák, G.F.Händel, A.Vivaldi, Ch.Gounod a další.

 

KONCERT HUDEBNĚ DRAMATICKÉHO SOUBORU CANTO

Divadlo na Zábradlí, 11.12.2011, Klavírní doprovod: Miroslav Navrátil, na programu: světové operní a muzikálové árie a dueta.

 

KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ ŠKOLY DANY KRAUSOVÉ

Husitský kostel v Nuslích, 13.12.2011, na programu: adventní a vánoční písně, spirituály, muzikály, populární písně, G. Martini, G. Giordani, G. Caccini, W.A.Mozart, F.X.Brixi, a další.

 

SMOLNICE U LOUN KONCERT V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE

Dne 8. října  2011 program: Árie z opery Prodané nevěsty. Vystupují: Dana Krausová - soprán, Radek Žalud - bas, Piano - Alena KARPJUKOVÁ.

 

KONCERT v Hluboké nad Vltavou

Září 2011 - Koncert na společenské akci v hotelu v Hluboké nad Vltavou.

 

KONCERT v kapucínském klášteře Praha Hradčany

Září 2011 - Benefiční koncert společně se členy skupiny Societas Musicalis.

 

KONCERT NA KLATOVSKU

Červenec 2011 - Benefiční koncert pro opravu místního kostela.

 

VYSTOUPENÍ V DDM KARLÍN

Červen 2011 - Účast na divadelním vystoupení Pucciniho komické opery Gianni Schicchi v DDM Karlín. Hra byla nastudována studenty Hudební akademie Praha (Pavla Zumrová).

 

KONCERT MÝCH ŽÁKU V PRAZE NUSLÍCH

Květen 2011 - Koncert v husitském kostele v Praze Nuslích (2011)

 

KONCERT LOVOSICE

Květen 2011 - Koncert v malebném kosteíku v Lovosicích společně s Ester Godovskou. V programu jsme měly židovské a barokní písně.

 

KONCERT JEŽKOVY AKADEMIE

Květen 2011 - Vystoupila jsem na absolventském koncertě žáků Ježkovy akademie v muzeu Antonína Dvořáka v Praze.

 

VYSTOUPENÍ ZUŠ

Duben 2011 - Společně s kolegyní jsme vystoupily před publikem z našich žáků a jejich rodin.

 

KONCERT U KAPUCÍNU

Duben 2011 - Společně se Societas Musicalis jsme koncertovali v pražském Loretě na Hradčanech.

 

KONCERT MÝCH ŽÁKU V PRAZE NUSLÍC

Leden 2011 - Koncert v husitském kostele v Praze Nuslích (2011).

 

VÁNOČNÍ KONCERT V PŘELOUČI

V husitském kostele 8.1.2011 OD 17. hodin na programu jsou vánoční koledy a vánoční árie různých období zpívá Dana Krausová na klavír hraje Ester Godovská

 

VÁNOČNÍ KONCERT NA VALDŠTEJNĚ U TURNOVA

30.12.2010 OD 14. hodin zpívá: Dana Krausová. Flétna: Lucie Vocelová. Trubka: Radek Rejšek. Varhany: Alena Michálková. Na programu: G.F.Händel, J.S. Bach, A.Vivaldi, J.D.Zelenka, A. Scarlatti, J.A.Plánický, a další…

 

RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ

Sál Bohuslava Martinů HAMU, Malostranské Nám.1, Praha1 18.12.2010 OD 11. hodin zpívá: Sbor gymnázia Jana Nerudy. Diriguje: Prof. Petr Bärtl. Soprán: Dana Krausová. Alt: Linda Fabini. Tenor: Jan Ondráček. Bas: Martin Strouhal.

 

KONCERT VÁNOCE S KARMÍNOU

17.12.2010 OD 13. hodin na programu jsou adventní písně a koledy Benešov u Prahy na vánočních trzích

 

ADVENTNÍ KONCERT V MICHLI

V husitském kostele 9.12.2010 od 19.hodin na programu jsou adventní písně, koledy a vánoční árie různých období zpívá Dana Krausová na klavír hraje Ester Godovská

 

ADVENTNÍ KONCERT V LOVOSICÍCH

V husitském kostele 3.12.2010 od 18. hodin na programu jsou adventní písně, koledy a vánoční árie různých období zpívá Dana Krausová na klavír hraje Ester Godovská koncert Vánoce s Karmínou 28.11.2010 Dvůr Králové 16. hodin Turnov 18. hodin na programu jsou adventní písně a koledy

 

Koncert ZUŠ

Koncert učitelů 24.11.2010 od 18. hodin operní dueta. Na programu: W.A.Mozart: duet Dorabely a Fiordiligi z opery Cosí fan tutte Leo Delibes: duet z opery Lakmé A další zajímavá čísla v podání učitelů ZUŠ.

 

KONCERT ŽÁKŮ V HUSITSKÉM KOSTELE

8.6.2010 od 18. hodin Na programu: spirituály, muzikály, písničky z pohádek a filmů, lidové písně, L.Janáček, W.A.Mozart, A.Dvořák, G.Bizet, G.F.Händel a další…

 

KONCERT UČITELŮ A ŽÁKŮ ZUŠ

7.6. od 18. hodin v Libeňském zámečku Na programu: árie z opery Rusalka „Měsíčku na nebi“ od A. Dvořáka dvě árie z opery Carmen: „Havanaise“ a „Séguedille“ od G. Bizeta Zpěv: Dana Krausová – soprán Dětský orchestr: pod vedením Davida Nečase Kytara: Alexander Wittlich Klavír: Natálie Hellerová a další zajímavý program......

 

KONCERT V HUSITSKÉM KOSTELE NA KLADNĚ

30.5. od 18. hodin Na programu: duchovní árie od baroka po romantismus Zpívá Dana Krausová Klavírní doprovod: Ester Godovská

 

Slavnostní bohoslužba v husitském kostele v Kralupech

30.5. od 10. hodin Na programu: Židovské písně Zpívá Dana Krausová Klavírní doprovod: Ester Godovská

 

KONCERT V HUSITSKÉM KOSTELE V LOVOSICÍCH

28.5.2010 od 19. hodin Na programu: duchovní árie od baroka po romantismus Zpívá Dana Krausová Klavírní doprovod: Kateřina Košťálová

 

LUBOŠ MALÝ

MISSA ANTICQUA pro soprán, alt, tenor, bas a smíšený sbor 15.5.2010 od 18. hodin V kostele u sv. Jakuba na Starém Městě

 

KONCERT V ČAJOVNĚ „Jedna báseň“

V ulici Pod Nuselskými schody 10.5.2010 od 20. hodin Na programu: Židovské písně z různých částí světa..... Zpívá Dana Krausová Klavírní doprovod: Ester Godovská

 

KONCERT V HUSITSKÉM KOSTELE V PŘELOUČI

9.5.2010 od 17.hodin. Na programu: židovské písně z celého světa a spirituály Zpívá Dana Krausová Klavírní doprovod: Ester Godovská

 

KONCERT UČITELŮ ZUŠ

6.5.2010 od 18. hodin. Dana Krausová zpívá dvě árie z opery Carmen s doprovodem kytaristy Alexandrem Wittlichem a klavíristky Natálie Hellerové.

 

KONCERT ŽÁKŮ

3.5.2010 od 18. hodin. Koncert pěveckého oddělení. Na programu: lidové písně, L. Janáček, B. Martinů, V. Novák, A. Dvořák, W.A. Mozart a další...... H. Purcell: dueta z oper.

Nové album!
© 2011 Dana Krausová